Droga do porozumienia

Prawo administracyjne

Skontaktuj się z nami

Napisz jak możemy Ci pomóc. Razem stawimy czoła Twoim problemom.

Sporządzanie wniosków

Sporządzanie pism odwoławczych

Doraźne doradztwo

Reprezentowanie Klienta przed wszelkimi organami administracji rządowej oraz samorządowej

Sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do NSA

Pomoc cudzoziemcom w legalizacji pobytu i pracy w Polsce