Droga do porozumenia

PRAWO BANKOWE

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa bankowego

PRAWO BANKOWE – PRAWNIK, RADCA PRAWNY

Prawo bankowe obejmuje szeroki zakres regulacji związanych z działalnością banków oraz relacjami między bankami a klientami. W jego ramach regulowane są m.in. kwestie kredytowe, depozytowe, płatnicze oraz zabezpieczeń finansowych. Prawo bankowe ma na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowego oraz ochronę interesów klientów. Nasza kancelaria specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla firm oraz klientów indywidualnych, pomagając w interpretacji przepisów, negocjacjach umów oraz rozwiązywaniu sporów prawnych.

KANCELARIA PRAWO BANKOWE, WROCŁAW

Kancelaria Radców Prawnych Aneta Pietrzak to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie bankowym. Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu, ale obsługujemy klientów z całej Polski. Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo prawne dla dużych instytucji finansowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Dzięki szerokiej wiedzy i wieloletniej praktyce oferujemy naszym klientom najwyższy poziom obsługi prawnej. Skupiamy się na indywidualnym podejściu do każdej sprawy, zapewniając profesjonalne wsparcie w zakresie prawa bankowego, od analizy umów kredytowych, przez negocjacje warunków, po reprezentację w sporach sądowych.

ZAKRES USŁUG – KANCELARIA PRAWO BANKOWE

$

Sankcja kredytu darmowego

$

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

$

Audyt umów bankowych

$

Obrót instrumentami finansowymi

$

Analizowanie umów kredytowych (m.in. sprawy związane z kredytem frankowym)

$

Wsparcie prawne i negocjacyjne przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje

$

Przeprowadzanie postępowań likwidacyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych

$

Reprezentacja w sporach z bankami

ZALETY KORZYSTANIA Z USŁUG KANCELARII – PRAWO BANKOWE

i

Szeroki zakres usług

Oferujemy pomoc w wielu aspektach prawa bankowego, w tym w kwestiach związanych z kredytami hipotecznymi, kredytami konsumenckimi, umowami bankowymi, windykacją należności, ochroną danych osobowych w bankowości oraz wieloma innymi.

Ekspertyza w prawie bankowym

Mamy szerokie doświadczenie w obsłudze spraw związanych z prawem bankowym. To pozwala na skuteczne i precyzyjne doradztwo oraz reprezentowanie klientów w różnorodnych sprawach bankowych.

Kompleksowa obsługa prawna

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, obejmującą zarówno doradztwo, jak i reprezentację w sprawach bankowych. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Znajomość rynku finansowego

Śledzimy na bieżąco zmiany na rynku finansowym oraz nowelizacje przepisów, co pozwala nam na udzielanie aktualnych i trafnych porad prawnych.

Doradztwo prewencyjne

Oprócz pomocy w sytuacjach kryzysowych oferujemy również doradztwo prewencyjne, pomagając klientom zminimalizować ryzyko prawne oraz uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości.

Transparentność i uczciwość

Stawimy na transparentność i uczciwość w relacjach z klientami, oferując klarowne warunki współpracy oraz jasne zasady rozliczeń.

Wypadek drogowy

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to mechanizm prawny, który chroni konsumentów korzystających z kredytów konsumenckich przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców. W przypadku, gdy kredytodawca naruszy określone przepisy prawa, konsument ma prawo domagać się, aby kredyt został uznany za darmowy, co oznacza, że nie ponosi kosztów związanych z odsetkami, prowizjami ani innymi opłatami. Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu jedynie pożyczonego kapitału, bez dodatkowych kosztów.

Sankcja kredytu darmowego – jak możemy pomóc?

  • Weryfikacja umowy kredytowej: Dokładna analiza umowy kredytowej oraz warunków udzielonego kredytu w celu wykrycia ewentualnych naruszeń przepisów prawa.
  • Konsultacje prawne: Udzielenie konsultacji prawnych dotyczących praw konsumenta i możliwych działań w przypadku stwierdzenia naruszeń.
  • Sporządzenie pisma reklamacyjnego: Pomoc w przygotowaniu pisma reklamacyjnego do kredytodawcy, w którym zostaną przedstawione zarzuty oraz żądanie uznania kredytu za darmowy.
  • Reprezentacja prawna: Reprezentowanie konsumenta w negocjacjach z kredytodawcą oraz, w razie potrzeby, w postępowaniach przed sądami lub innymi instytucjami.
Wysokość odszkodowania

ZWROT PROWIZJI ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ KREDYTU

Co to jest prowizja?

Prowizja to opłata, jaką instytucja finansowa pobiera od klienta za udzielenie kredytu lub wykonanie określonej usługi finansowej. W przypadku kredytów konsumenckich, prowizja jest często naliczana jako jednorazowa opłata w momencie podpisania umowy kredytowej lub może być rozłożona na raty wraz ze spłatą kredytu. Prowizja może obejmować koszty administracyjne, koszty obsługi kredytu oraz inne opłaty związane z jego udzieleniem.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – jak możemy pomóc?

  • Analiza umowy kredytowej: Sprawdzenie umowy kredytowej w celu zidentyfikowania zapisów dotyczących prowizji i warunków wcześniejszej spłaty.
  • Obliczenie zwrotu prowizji: Obliczenie należnego zwrotu prowizji w oparciu o przepisy prawa.
  • Przygotowanie wniosku o zwrot: Pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o zwrot prowizji do kredytodawcy.
  • Negocjacje z kredytodawcą: Reprezentowanie konsumenta w negocjacjach z kredytodawcą, mających na celu uzyskanie zwrotu należnej prowizji.
  • Konsultacje prawne: Udzielanie porad prawnych w zakresie przysługujących praw konsumenta oraz możliwości dochodzenia swoich roszczeń.
  • Postępowanie sądowe: W przypadku odmowy zwrotu prowizji przez kredytodawcę, reprezentowanie konsumenta w postępowaniach sądowych mających na celu odzyskanie należnych środków.