BLOG

Strefa wiedzy prawniczej

Zrozumienie prawa potrafi przysporzyć kłopotów. Bądź na bieżąco dzięki naszej Strefie Wiedzy – najnowsze zmiany w przepisach, praktyczne wskazówki i analizy prawnicze.

Wykorzystanie nagrań jako dowodu w sprawie rozwodowej

Wykorzystanie nagrań jako dowodu w sprawie rozwodowej

W najtrudniejszych sprawach, czyli przy pozwach z orzeczeniem wyłącznej winy jednego z małżonków, kwestia winy musi być kompleksowo opisana i udowodniona. Nie wystarczą same twierdzenia, lecz musimy załączyć także stosowne dowody na ich poparcie. Dowodami zdrady mogą...

Powody rozwodu

Powody rozwodu

W treści pozwu rozwodowego, nawet takiego sporządzonego zgodnie z obopólną wolą stron, na podstawie porozumienia musi znaleźć się uzasadnienie rozpadu trzech więzi małżeńskich.  Nie wystarczy napisać w petitum pozwu, że wnosi się o rozwód bez orzekania o winie w...

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Wyrok rozwodowy ma konkretną budowę wynikającą z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie może w nim być nic więcej i nic mniej, niżeli wynika to z prawa. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby...

Rozwód za porozumieniem stron – najważniejsze zasady

Rozwód za porozumieniem stron – najważniejsze zasady

W blisko połowie spraw prowadzonych przez kancelarię warunki rozwodu są omawiane na spotkaniu, w którym uczestniczą wspólnie małżonkowie. Podczas spotkania istnieje możliwość spisania zwykłego porozumienia rozwodowego, czy też rodzicielskiego porozumienia rozwodowego....

Podział majątku małżeńskiego a hipoteka na nieruchomości

Podział majątku małżeńskiego a hipoteka na nieruchomości

W zakresie podziału majątku małżeńskiego, w którego skład wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką, wskazuję na pogląd SN wyrażony w uchwale z dnia 28.03.2019 o sygnaturze akt III CZP 21/18, iż nie pomniejsza się wartości nieruchomości o wartość niespłaconego kredytu...

Rozwód cywilny a podział majątku

Rozwód cywilny a podział majątku

Rozwód to pierwszy krok w drodze do dokonania rozliczeń istniejących pomiędzy małżonkami. Kwestia podziału majątku wspólnego małżeńskiego – powstałego w skutek ustanowionej z mocy prawa ustawowej wspólności majątkowej, powinna być omawiana przez strony równolegle z...

Przebieg rozprawy rozwodowej

Przebieg rozprawy rozwodowej

Po wymianie pism procesowych między stronami, tj. po złożeniu pozwu oraz udzieleniu odpowiedzi na pozew przez współmałżonka, Sąd wyznacza rozprawę. W międzyczasie może dojść także do wydania postanowień zabezpieczających, które zobowiązują strony do określonego...

Jak złożyć pozew o rozwód?

Jak złożyć pozew o rozwód?

Złożenie poprawnego formalnie i skutecznego procesowo pozwu rozwodowego opiera się na znajomości konstrukcji wyroku rozwodowego. Rozważenia na temat budowy pozwu należy zacząć od wyznaczenia przepisów, które odnoszą się bezpośrednio do treści wyroku i których...