Świadczenia alimentacyjne

Alimenty to nie tylko świadczenia dla dzieci

Jako radca prawny bardzo często reprezentuję swoich Klientów w postępowaniach alimentacyjnych. W skład tych postępowań wchodzi składanie:

$

pozwu o alimenty na małżonka/rodzica,

$

pozwu o podwyższenie alimentów lub obniżenie zasądzonej kwoty

$

pozwu o alimenty na dziecko (także dorosłe),

$

pozwu o uwolnienie się od roszczeń alimentacyjnych.

Alimenty

O ile sprawa alimentów na rzecz dziecka małoletniego jest powszechnie znana i wynika z jasnych dla wszystkich przepisów prawa, o tyle alimenty na rzecz dziecka dorosłego, rodzeństwo lub małżonka rozwiedzionego nie są już tak oczywiste.  Co więcej osoba starsza – rodzic także ma prawo do alimentów od swojego dziecka. Problemów nastręcza także uzasadnienie łożenia alimentów na macochę, ojczyma lub pasierba.

Poniżej wskażę Państwu podstawowe przepisy zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym odnoszące się do instytucji ALIMENTÓW. Przedstawiam zagadnienie w dużym skrócie, dlatego w razie pytań i niejasności zapraszam na szczegółowe konsultacje.

Zakres usług w pigułce
  • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów
  • Sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków i środków zaskarżenia (m.in. w postępowaniach dotyczących prawa rzeczowego, prawa własności, w tym postępowaniach wieczystoksięgowych, sprawach dotyczących nieruchomości i ich rozgraniczenia, zasiedzenia, zniesienia współwłasności nieruchomości, ustanowienia służebności itd.)
  • Dochodzenie roszczeń, w tym zadośćuczynień i odszkodowań, także z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia OC kierowców
  • Doradztwo oraz reprezentowanie klienta w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, podziału masy spadkowej, w sprawach o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, uniknięcie długów spadkowych
  • Windykacja należności, reprezentowanie Klienta także na etapie komorniczego postępowania egzekucyjnego
  • Negocjowanie umów handlowych z kontrahentami
  • Doradztwo i reprezentowanie Klienta w sprawach z zakresu prawa osobowego, w tym w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia
  • Reprezentowanie Klienta przed sądami i innymi organami, podmiotami trzecimi, w szczególności w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, w sprawach związanych z prawem budowlanym, prawem najmu, dzierżawą, zasiedzeniem, kredytem, leasingiem, itd.

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów

Sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, wniosków i środków zaskarżenia (m.in. w postępowaniach dotyczących prawa rzeczowego, prawa własności, w tym postępowaniach wieczystoksięgowych, sprawach dotyczących nieruchomości i ich rozgraniczenia, zasiedzenia, zniesienia współwłasności nieruchomości, ustanowienia służebności itd.)

Dochodzenie roszczeń, w tym zadośćuczynień i odszkodowań, także z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia OC kierowców

Doradztwo oraz reprezentowanie klienta w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, podziału masy spadkowej, w sprawach o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, uniknięcie długów spadkowych

Windykacja należności, reprezentowanie Klienta także na etapie komorniczego postępowania egzekucyjnego

Alimenty na dziecko małoletnie i dorosłe

Alimenty
na rodzica

Alimenty
na małżonka

Alimenty
na rodzeństwo

ALIMENTY NA MACOCHĘ, OJCZYMA, PASIERBÓW

Alimenty na dziecko nienarodzone