Droga do porozumienia 

Zakres usług kancelarii

Prawo cywilne

Specjalizujemy się m.in. w sporządzaniu pism procesowych i opiniowaniu umów, dochodzeniu roszczeń, w tym zadośćuczynień i odszkodowań, także z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia OC kierowców. Oferujemy pomoc w windykacji należności.

Prawo gospodarcze i handlowe

Zapewniamy kompleksową obsługę firm i przedsiębiorców w tym procesu zawiązania i rejestracji spółki, a także późniejszego wprowadzania i rejestrowania zmian. Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowywanie umów spółek i innych aktów wewnętrznych – statutów i regulaminów.

i

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów przed wszelkimi organami administracji rządowej oraz samorządowej. Oferujemy pomoc i wsparcie w kwestii sporządzania skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do NSA.

Prawo pracy

Oferujemy pomoc i wsparcie w zakresie przygotowywania wzorów umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. Prowadzimy negocjacje w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Reprezentujemy przed sądami – zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych w szczególności w sprawach: o rozwód, separację, alimenty, ze stosunków majątkowych małżeńskich, ze stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym o wykonywanie kontaktów z dzieckiem, ustanowienie opieki, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Prawo imigracyjne

Doradztwo prawne oraz reprezentacja cudzoziemca oraz pracodawcy w sprawach związanych z legalizacją pobytu oraz uzyskaniem zezwolenia na pracę. Reprezentacja i sporządzanie pism wymaganych do legalizacji pobytu oraz pracy (zarówno po stronie zatrudnianego cudzoziemca jak i po stronie pracodawcy).

Skontaktuj się ze mna

Napisz jak moge Ci pomóc. Razem stawimy czoła Twoim problemom.