Droga do porozumienia

Prawo imigracyjne

Skontaktuj się z nami

Napisz jak możemy Ci pomóc. Razem stawimy czoła Twoim problemom.

Doradztwo prawne oraz reprezentacja cudzoziemca oraz pracodawcy w sprawach związanych z legalizacją pobytu oraz uzyskaniem zezwolenia na pracę

Doradztwo prawne w sprawach uzyskania zezwolenia na:

  • pobyt czasowy, w tym pobyt czasowy i pracę
  • pobyt stały
  • pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • wykonywanie pracy

Reprezentacja i sporządzanie pism wymaganych do legalizacji pobytu oraz pracy (zarówno po stronie zatrudnianego cudzoziemca jak i po stronie pracodawcy)