Droga do porozumienia

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Jestem szczęśliwą i spełnioną osobą. Jak dotąd odniosłam wiele sukcesów na ścieżce zawodowej i życiowej. Role żony i mamy nauczyły mnie cierpliwości, poczucia odpowiedzialności i niebywałej pokory.

Osoby, które zwracają się do mnie o pomoc prawną stają się częścią mojego życia. Przez  moment, miesiąc, niekiedy lata towarzyszę im, pomagając w pokonywaniu wszelkich przeciwności, służąc fachową wiedzą prawniczą, wsparciem, uśmiechem oraz radą.

Aneta Pietrzak

W czym mogę Ci pomóc?

Poznaj moje usługi i specjalizacje

Reprezentowanie klienta w sporach przed sądami i innymi organami | Sporządzanie opinii prawnych w konkretnych sprawach jak i bieżące, doraźne doradztwo prawne | Stała obsługa prawna osób fizycznych oraz podmiotów prawa handlowego | Opracowywanie i sporządzanie dokumentów, umów oraz aktów wewnętrznych przy uwzględnieniu specyfiki i potrzeb klienta | Pomoc cudzoziemcom w legalizacji pobytu i pracy w Polsce

Prawo cywilne

Specjalizujemy się m.in. w sporządzaniu pism procesowych i opiniowaniu umów, dochodzeniu roszczeń, w tym zadośćuczynień i odszkodowań, także z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia OC kierowców. Oferujemy pomoc w windykacji należności.

Prawo gospodarcze i handlowe

Zapewniamy kompleksową obsługę firm i przedsiębiorców w tym procesu zawiązania i rejestracji spółki, a także późniejszego wprowadzania i rejestrowania zmian. Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowywanie umów spółek i innych aktów wewnętrznych – statutów i regulaminów.

i

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów przed wszelkimi organami administracji rządowej oraz samorządowej. Oferujemy pomoc i wsparcie w kwestii sporządzania skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do NSA.

Prawo pracy

Oferujemy pomoc i wsparcie w zakresie przygotowywania wzorów umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. Prowadzimy negocjacje w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Reprezentujemy przed sądami – zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych w szczególności w sprawach: o rozwód, separację, alimenty, ze stosunków majątkowych małżeńskich, ze stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym o wykonywanie kontaktów z dzieckiem, ustanowienie opieki, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Prawo imigracyjne

Doradztwo prawne oraz reprezentacja cudzoziemca oraz pracodawcy w sprawach związanych z legalizacją pobytu oraz uzyskaniem zezwolenia na pracę. Reprezentacja i sporządzanie pism wymaganych do legalizacji pobytu oraz pracy (zarówno po stronie zatrudnianego cudzoziemca jak i po stronie pracodawcy).

z pasji do prawa

Dlaczego Klienci wybierają
moją kancelarię?

Kocham swój zawód dlatego wykonuję go z pasją. Miłość do prawa została mi zaszczepiona w czasie odbywania studiów prawniczych w latach 2008 – 2013 na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na etapie seminarium prowadził mnie nieżyjący już profesor Andrzej Marek, wybitny karnista i wspaniały człowiek.

Ostatni etap pracy magisterskiej pisałam pod nadzorem profesora Jerzego Lachowskiego, jakże wymagającego pasjonata prawa karnego. Studia ukończyłam z oceną bardzo dobrą. Bodźcem do dalszego poszerzania wiedzy była między innymi opinia członka komisji egzaminacyjnej, który podając mi rękę i gratulując świetnej obrony stwierdził „strzela Pani wiedzą, jak z karabinu, na mecenasa niech Pani idzie, koniecznie”. No i jestem radcą prawnym. Spełniły się Jego słowa oraz

moje marzenia. Na trzecim roku studiów podjęłam współpracę z mecenasem Piotrem Wujkowem oraz Europejskim Funduszem Pomocy Poszkodowanych.  Pod okiem Mecenasa, aż do ukończenia studiów poszerzałam swoją wiedzę praktyczną w zakresie rynku nieruchomości oraz udzielania pomocy prawnej ofiarom wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy. Pomogło mi to szybko zaaklimatyzować się w nowym domu, którym stał się Wrocław.

Kluczowym etapem mojej kariery była współpraca z Kancelarią Radców Prawnych Janus i Wójcik Spółka Partnerska. Wszechstronność spraw, które mi zlecano pozwoliła mi zrozumieć nowe, niepraktykowane wcześniej dziedziny prawa. Zrozumiałam problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy.

Skontaktuj się ze mna

Napisz jak moge Ci pomóc. Razem stawimy czoła Twoim problemom.

Droga do porozumienia

Aneta Pietrzak

al. Armii Krajowej 6a/6
50-541 Wrocław

Nasze usługi

© 2021 Aneta Pietrzak. Wszelkie prawa zastrzeżone.