DROGA DO POROZUMIENIA

RADCA PRAWNY WROCŁAW

Jestem szczęśliwą i spełnioną osobą. Jak dotąd odniosłam wiele sukcesów na ścieżce zawodowej i życiowej. Role żony i mamy nauczyły mnie cierpliwości, poczucia odpowiedzialności i niebywałej pokory.

Osoby, które zwracają się do mnie o pomoc prawną stają się częścią mojego życia. Przez  moment, miesiąc, niekiedy lata towarzyszę im, pomagając w pokonywaniu wszelkich przeciwności, służąc fachową wiedzą prawniczą, wsparciem, uśmiechem oraz radą.

Aneta Pietrzak

W czym mogę Ci pomóc?

Poznaj moje usługi i specjalizacje

Reprezentowanie klienta w sporach przed sądami i innymi organami | Sporządzanie opinii prawnych w konkretnych sprawach jak i bieżące, doraźne doradztwo prawne | Stała obsługa prawna osób fizycznych oraz podmiotów prawa handlowego | Opracowywanie i sporządzanie dokumentów, umów oraz aktów wewnętrznych przy uwzględnieniu specyfiki i potrzeb klienta | Pomoc cudzoziemcom w legalizacji pobytu i pracy w Polsce

Prawo cywilne

Specjalizujemy się m.in. w sporządzaniu pism procesowych i opiniowaniu umów, dochodzeniu roszczeń, w tym zadośćuczynień i odszkodowań, także z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia OC kierowców. Oferujemy pomoc w windykacji należności.

Prawo gospodarcze i handlowe

Zapewniamy kompleksową obsługę firm i przedsiębiorców w tym procesu zawiązania i rejestracji spółki, a także późniejszego wprowadzania i rejestrowania zmian. Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowywanie umów spółek i innych aktów wewnętrznych – statutów i regulaminów.

i

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów przed wszelkimi organami administracji rządowej oraz samorządowej. Oferujemy pomoc i wsparcie w kwestii sporządzania skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do NSA.

Prawo pracy

Oferujemy pomoc i wsparcie w zakresie przygotowywania wzorów umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. Prowadzimy negocjacje w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Reprezentujemy przed sądami – zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych w szczególności w sprawach: o rozwód, separację, alimenty, ze stosunków majątkowych małżeńskich, ze stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym o wykonywanie kontaktów z dzieckiem, ustanowienie opieki, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Prawo imigracyjne

Doradztwo prawne oraz reprezentacja cudzoziemca oraz pracodawcy w sprawach związanych z legalizacją pobytu oraz uzyskaniem zezwolenia na pracę. Reprezentacja i sporządzanie pism wymaganych do legalizacji pobytu oraz pracy (zarówno po stronie zatrudnianego cudzoziemca jak i po stronie pracodawcy).

z pasji do prawa

Dlaczego Klienci wybierają
moją kancelarię?

Kocham swój zawód dlatego wykonuję go z pasją. Miłość do prawa została mi zaszczepiona w czasie odbywania studiów prawniczych w latach 2008 – 2013 na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na etapie seminarium prowadził mnie nieżyjący już profesor Andrzej Marek, wybitny karnista i wspaniały człowiek.

Ostatni etap pracy magisterskiej pisałam pod nadzorem profesora Jerzego Lachowskiego, jakże wymagającego pasjonata prawa karnego. Studia ukończyłam z oceną bardzo dobrą. Bodźcem do dalszego poszerzania wiedzy była między innymi opinia członka komisji egzaminacyjnej, który podając mi rękę i gratulując świetnej obrony stwierdził „strzela Pani wiedzą, jak z karabinu, na mecenasa niech Pani idzie, koniecznie”. No i jestem radcą prawnym. Spełniły się Jego słowa oraz

moje marzenia. Na trzecim roku studiów podjęłam współpracę z mecenasem Piotrem Wujkowem oraz Europejskim Funduszem Pomocy Poszkodowanych.  Pod okiem Mecenasa, aż do ukończenia studiów poszerzałam swoją wiedzę praktyczną w zakresie rynku nieruchomości oraz udzielania pomocy prawnej ofiarom wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy. Pomogło mi to szybko zaaklimatyzować się w nowym domu, którym stał się Wrocław.

Kluczowym etapem mojej kariery była współpraca z Kancelarią Radców Prawnych Janus i Wójcik Spółka Partnerska. Wszechstronność spraw, które mi zlecano pozwoliła mi zrozumieć nowe, niepraktykowane wcześniej dziedziny prawa. Zrozumiałam problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy.

Skontaktuj się ze mną

Napisz jak mogę Ci pomóc. Razem stawimy
czoła Twoim problemom.

Kancelaria Radców Prawnych Aneta PietrzakRadca Prawny Wrocław

Droga do porozumienia
Aneta Pietrzak

al. Armii Krajowej 6a/6
50-541 Wrocław

Nasze usługi

Obserwuj na Facebooku

© 2021 Aneta Pietrzak. Wszelkie prawa zastrzeżone.