Powody rozwodu

Powody rozwodu

W treści pozwu rozwodowego, nawet takiego sporządzonego zgodnie z obopólną wolą stron, na podstawie porozumienia musi znaleźć się uzasadnienie rozpadu trzech więzi małżeńskich.  Nie wystarczy napisać w petitum pozwu, że wnosi się o rozwód bez orzekania o winie w...
Co zawiera wyrok rozwodowy?

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Wyrok rozwodowy ma konkretną budowę wynikającą z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nie może w nim być nic więcej i nic mniej, niżeli wynika to z prawa. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby...