Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego

Podstawą dochodzenia roszczeń przy zastosowaniu sankcji kredytu darmowego jest przepis art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z jego treścią: „W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art....